Asbestilaki maanantai 3. lokakuuta 2016

1.1.2016 muuttui asbestilaki. Laki edellyttää, että ennen v. 1994 valmistuneissa rakennuksissa on ennen saneeraustyöhön ryhtymistä 

tutkittava, sisältääkö purettavat rakenteet asbestia. Asbestikartoitus on työn tilaajan/suorittajan vastuulla ja kartoitus on dokumentoitava.

Mikäli asbestia löytyy, saa asbestipurun suorittaa vain siihen pätevöitynyt henkilö.