ASREK- Sähköinen asunto-osakerekisteri 31. elokuuta 2018

Sähköinen osakehuoneistorekisteri (ASREK) yhdistää asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköiseksi palveluksi, jonka avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. Maanmittauslaitoksen hallinnoiman rekisterijärjestelmän on tarkoitus olla käytössä vuoden 2019 alussa. Asunto‐osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä suomalaisten suurin omaisuus on yleensä kiinni asunto-osakkeissa. Helposti saatavilla olevia asuntojen omistajatietoja tarvitaan niin pankkiasioinnissa kuin asunnon vaihtotilanteissakin.