Valmistuminen 21. huhtikuuta 2021

Nenna Ahonen on suorittanut Kiinteistösihteerin ammattitutkinnon, KISI, hyväksytysti.

Isännöitsijämme Anssi Saarinen on suorittanut Teknisen isännöitsijän syventävän koulutuksen, JatkoTek, hyväksytysti.

Teami onnittelee!