Sähköinen osakerekisteri

Osakeluetteloiden siirto Maanmittauslaitoksen sähköiseen osakerekisteriin on parhaillaan käynnissä. Tavoitteenamme on, että kesään mennessä kaikkien taloyhtiöiden osalta siirto on tehty.